پيام رئيس کنگره بازگشت

نقش کليدي دانش و مهارتهاي تغذيه اي در ارتقاء سلامت جامعه به عنوان يکي از حقوق اساسي در بطن آموزه هاي دين مبين اسلام و قانون اساسي کشور و نيز تسهيل حرکت به سوي توسعه همه جانبه و پايدار به طور روزافزوني مورد توجه سياستگذاران و برنامه ريزان کلان در بخشهاي مختلف بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي ـ فرهنگي قرار گرفته است.

براي دستيابي به اين آرمانها دو نياز اساسي وجود دارد: در وهله اول در اختيار داشتن نيروهاي متخصص در تمام گرايشهاي موردنياز، از سطح مولکولي تا باليني و سياستگذاري ملي، منطقه اي و بين المللي، و در وهله دوم، همکاري و هماهنگي جدي اين نيروها با يکديگر. اينک که بيش از چهل سال از تربيت نيروي متخصص تغذيه در کشور مي گذرد، جا دارد که با گسترش زمينه هاي تخصصي و فعاليت هاي چند رشته اي و چندبخشي با نگرش و تعهد ملي، براي رفع مشکلات و مسائل تغذيه اي و نيز بسط مرزهاي دانش تغذيه اقدام گردد.

 دانشگاه علوم پزشکي تهران افتخار دارد با همکاري انجمن تغذيه ايران، ميزبان دهمين کنگره سراسري تغذيه با عنوانجهش به سوي مرزهاي دانش تغذيه باشد. جا دارد ضرورت علم گرايي خلاقانه همگام با عمل گرايي عالمانه را که در سال 1387 توسط رهبر معظم انقلاب در قالب شعار پرمعناي نوآوري و شکوفايي اعلام شده است، به فال نيک گرفته و ضمن حرکت به سوي مرزهاي دانش تغذيه، زمينه کاربردي شدن تلاشهاي نوآورانه سالهاي اخير در زمينه آموزش، پژوهش و اجرا را فراهم آوريم. بي ترديد، همايش ملي که در پيش داريم، کوششي در اين راستا خواهد بود.

بدينوسيله ضمن قدرداني از تمامي همکاراني که از مدتها قبل فعاليتهاي برنامه ريزي و اجرايي مربوط به اين رويداد مهم علمي را آغاز کرده اند، پيشاپيش حضور اساتيد و انديشمندان داخلي و خارجي، سياستگذاران و مجريان بخشهاي مختلف و دانشجويان عزيز را در اين کنگره ملي گرامي مي دارم و روزهاي پرباري را براي ميهمانان گرامي آرزو مي کنم.

                                                                                              دکتر باقرلاريجاني رئيس دانشگاه علوم پزشکي تهران

                                                                                                            رئيس دهمين کنگره تغذيه ايران